Beste leerlingenbegeleider, zorgcoördinator, leerkracht, directie

Het corona-virus raakt ons allemaal hard. Al onze normale activiteiten worden stopgezet en elk van ons zoekt naar creatieve manieren om toch aanbod te kunnen verzekeren.

Dat geldt ook voor PrOS. We ervaren het als erg vervelend dat ons normaal begeleidingswerk niet kan doorgaan, net in een periode dat we ons kunnen voorstellen dat er bij veel jongeren en gezinnen een grote behoefte bestaat tot afstemming, overleg en dialoog.

De jongeren die vóór alle maatregelen al door PrOS werden begeleid, worden nu in de mate van het mogelijke blijvend gecontacteerd via telefoon, skype of e-mail. We hopen hen op deze manier toch ondersteuning te kunnen bieden in deze moeilijke tijden. Klasgroepen of herstelvragen staan op dit moment ‘on hold’. Zij komen fysiek niet samen nu. We stellen voor deze opnieuw op te pakken bij de herstart op de scholen.

We vernemen ook bezorgdheid van verschillende scholen over kwetsbare jongeren en gezinnen en de impact van al deze maatregelen op hen.  Dit is een erg moeilijke vraag: de school was immers vaak het terrein waar je deze jongeren kon tegemoetkomen en via welk kanaal je ook de gezinnen kon benaderen. Dat kanaal valt nu weg. Ook een aanmelding via CMP is nu niet mogelijk. Ook al is de bereikbaarheid van deze jongeren op dit moment gering, toch kan het soms zinvol zijn om hierover met een collega of een externe te overleggen. De PrOS-medewerkers zijn bereikbaar via de digitale kanalen om hierover overleg te voeren. U kan elk van ons bereiken via onze mail-adressen door te klikken op de naam van de respectievelijke medewerker.

Ook vanuit het Team Leerrecht van de Stad Mechelen worden momenteel verschillende initiatieven genomen om hierbij te ondersteunen. Het (tijdelijk) aanbod kan u alvast hier terugvinden.

Beste groeten en hou je gezond!

Het PrOS-Team